Styrelsen

Fakturaadress:
HSB Brf Vivaldi
253100
FE 397
838 73  FRÖSÖN

Föreningens organisationsnummer: 716409-9272

Årshjulet i föreningen Vivaldi

Föreningens styrelse sammanträder c:a en gång i månaden och behandlar ärenden som exempelvis ekonomi, pågående arbeten i föreningen, uppmärksammade problem, skrivelser från medlemmar, planering av eventuellt kommande arbeten. För att informera alla medlemmar om viktiga saker att uppmärksamma och känna till ger man ut informationsblad som delas ut till varje hushåll 4 – 5 gånger per år. Dessa finner du under Aktuellt här på hemsidan.

Styrelsens sammanträdesdatum hösten 2019: 20/8, 25/9, 22/10, 29/11 samt 17/12

Öppet-hus då du kan träffa någon i styrelsen för frågor, hösten 2019: 15/8, 18/9, 16/10, 13/11 samt 11/12
Öppet hus är alltid i kvartersgården, kl 19 – 20

Årsstämma: måndag 27/5, 2019, kl 19.00

Om du vill göra om- eller tillbyggnad på ditt hus så ska du fylla i en särskild blankett och lämna till styrelsen.
Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten, så finns den i entrén till kvartersgården.

Styrelsen sammankallar alla föreningsmedlemmar till Årsmöte en gång om året på våren, då man går igenom föregående års ekonomiska resultat och väljer ledamöter till styrelsen. Här är länk till föreningens Årsredovisningar >>>
Styrelsen kan också kalla till extrastämma om någon särskilt beslut skall fattas i föreningen som rör samtliga medlemmar.

Länk till HSB stadgar för brf Vivaldi >>>

Styrelsen 2019

Åsa Johansson, Bg 69, ordförande
Jonas Arnell, Bg 51, vice ordförande
Lena Johansson-G, Bg 74, sekreterare
Björn Jernström, Bg 79, ledamot
Bo Lind, HSB, ledamot
Birgitta Boulay, Bg 98, suppleant

Övriga uppdrag i föreningen
Sara Strindevall, Bg 78, revisor
Sture Eriksson, Bg 89, revisorssuppleant

Monika Stylin, Bg 59, valberedning – sammankallande
Joakim Strindevall Språng, Bg 78, valberedning
Vakant, valberedning

Kontakta styrelsen:
Brevlåda i entrén till kvartersgården
Skicka e-post: styrelsen@brfvivaldi.org
Telefon Ordförande: 0762 09 18 30
Telefon Vice ordförande: 0706 43 63 24

Kommentera