Styrelsen

Fakturaadress:

HSB Brf Vivaldi
22-2531-000
FE 397
838 73  Frösön

För snabbare och säkrare leverans kan du skicka fakturan via mejl till fakturor.gbg@hsb.se
Observera att fakturan måste vara i formatet PDF eller TIFF och vara rätt adresserad för att accepteras.

Föreningens organisationsnummer: 716409-9272

Årshjulet i föreningen Vivaldi

Föreningens styrelse sammanträder c:a en gång i månaden och behandlar ärenden som exempelvis ekonomi, pågående arbeten i föreningen, uppmärksammade problem, skrivelser från medlemmar, planering av eventuellt kommande arbeten. För att informera alla medlemmar om viktiga saker att uppmärksamma och känna till ger man ut informationsblad som delas ut till varje hushåll 4 – 5 gånger per år. Dessa finner du under Aktuellt här på hemsidan.

 

Om du vill göra om- eller tillbyggnad på ditt hus så ska du fylla i en särskild blankett och lämna till styrelsen.
Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten, så finns den i entrén till kvartersgården.

Styrelsen sammankallar alla föreningsmedlemmar till Årsmöte en gång om året på våren, då man går igenom föregående års ekonomiska resultat och väljer ledamöter till styrelsen. Här är länk till föreningens Årsredovisningar >>>
Styrelsen kan också kalla till extrastämma om någon särskilt beslut skall fattas i föreningen som rör samtliga medlemmar.

Länk till HSB stadgar för brf Vivaldi >>>

Styrelsen 2020

André Dabolins, Bg 82, ordförande
Agneta Leander , Bg 51, vice ordförande
Marie Karlsson, Bg 88,  sekreterare
Björn Järnström, Bg 79, ledamot
Birgitta Boulay, Bg 98, ledamot
Daniel Brobäck, Bg 90, ledamot
Bo Lind, HSB, ledamot

Övriga uppdrag i föreningen:
Revisor: Michel Nilsson, Bg 81
Revisor suppleant: Sture Eriksson, Bg 98

Valberedningen:
Lars Kärrman, Bg 86
Henrik Erlach, Bg 94

Kontakta styrelsen:
Brevlåda i entrén till kvartersgården
Skicka e-post: styrelsen@brfvivaldi.org
Telefon –
Telefon – 

Om du har ett akut-ärende kan du ringa ordförande André Dabolins på telefonnumret 0735-608293 eller vice ordförande Agneta Leander på 0736-698560.

 

Lämna ett svar