Vad gör styrelsen?

Föreningens styrelse sammanträder ca en gång i månaden och behandlar ärenden som exempelvis ekonomi, pågående arbeten i föreningen, uppmärksammade problem, skrivelser från medlemmar, planering av eventuellt kommande arbeten. För att informera alla medlemmar om viktiga saker att uppmärksamma och känna till ger man ut informationsblad som delas ut till varje hushåll.

Styrelsen sammankallar alla föreningsmedlemmar till Årsmöte en gång om året på våren, då man går igenom föregående års ekonomiska resultat och väljer ledamöter till styrelsen.

Styrelsen kan också kalla till extrastämma om något särskilt beslut skall fattas i föreningen som rör samtliga medlemmar.

BRF Vivaldis Årshjul