Styrelsesammansättning

Styrelsen 2020

André Dabolins, Bg 82, ordförande
Agneta Leander , Bg 51, vice ordförande
Björn Järnström, Bg 79, ledamot
Birgitta Boulay, Bg 98, ledamot
Daniel Brobäck, Bg 90, ledamot
Bo Lind, HSB, ledamot

Övriga uppdrag i föreningen:
Revisor: Michel Nilsson, Bg 81
Revisor suppleant: Sture Eriksson, Bg 98

Valberedningen:

Lars Kärrman, Bg 86
Henrik Erlach, Bg 94

Kontakta styrelsen:

Brevlåda i entrén till kvartersgården

Skicka e-post: styrelsen@brfvivaldi.se

Om du har ett akut-ärende kan du ringa ordförande André Dabolins på telefonnumret 0735-608293 eller vice ordförande Agneta Leander på 0736-698560.