Brandskydd

Under våren 2021 har föreningen påbörjat arbetet med att ta fram ett systematiskt brandskyddsarbete. Mer information kommer längre fram.