Fakturaadress

HSB Brf Vivaldi
22-2531-000
FE 397
838 73  Frösön

För snabbare och säkrare leverans kan du skicka fakturan via mejl till fakturor.gbg@hsb.se

Observera att fakturan måste vara i formatet PDF eller TIFF och vara rätt adresserad för att accepteras.

Föreningens organisationsnummer: 716409-9272