Återvinning old

Källsortering och återvinning:
Föreningen har sopsortering för hushållssopor, matavfall, tidningar, metall, glas, plast, kartong och batterier. Annat får man åka med till Bälinge sopsorteringsanläggning i Alingsås.

Nu finns det även kärl för trädgårdsavfall, dessa är endast avsedda för mindre trädgårdsavfall så som blommor och löv. Stora kvistar och annat avfall skall inte finnas i dessa.

På föreningens städdagar vår och höst finns alltid två containrar tillgängliga, en för trädgårdsavfall och en för annat skrymmande. Då finns också kärra där du kan lämna miljöfarligt avfall och elektronik.

Återanvändning:
Det du tänkte slänga kanske någon annan skulle vara jätteglad för. Använd Anslagstavlan, föreningens Facebook grupp eller någon Köp- och säljgrupp på nätet i närområdet! I kvartersgårdens entré finns en bokhylla: Läs en Bok! Där kan du ta en bok eller fler och lämna en bok eller fler.