Brandskydd

Under våren 2021 har föreningen påbörjat arbetet med att ta fram ett systematiskt brandskyddsarbete. Mer information kommer längre fram.

Läs om förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus, HÄR!

Brandskyddsansvarig: Stephan Mangold, Bg 77