Föreningsstämman

Föreningsstämman hålls en gång per år. Det är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har rätt att delta och på föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst.

Är du mer nyfiken på hur föreningsstämman hålls, finns det att läsa i föreningens stadgar här.