Hustyp D 4½ rum

 

planDo_Bg_1000

plan4½_husD_1000_15

plan4½_långsida_1000_15