Miljö

Föreningen arbetar med miljöhänsyn på flera sätt.

Källsortering / återvinning:
Föreningen har sopsortering för hushållssopor, matavfall, tidningar, metall, glas, plast, kartong och batterier. Annat får man åka med till Bälinge sopsorteringsanläggning i Alingsås. På föreningens städdagar vår och höst finns alltid två containrar tillgängliga, en för trädgårdsavfall och en för annat skrymmande. Då finns också kärra där du kan lämna miljöfarligt avfall och elektronik. 

Knepigt att sortera? Läs mer om det här >>>

Återanvändning:
Det du tänkte slänga kanske någon annan skulle vara jätteglad för. Använd Anslagstavlan, föreningens Facebook grupp eller någon Köp- och säljgrupp på nätet i närområdet! I kvartersgårdens entré finns en bokhylla: Läs en Bok! Där kan du ta en bok eller fler och lämna en bok eller fler. 

Trygg miljö:
Välskötta gräsmattor, häckar och gemensamma planteringar är kännetecknande för Vivaldi. På föreningens städdagar vår och höst hjälps man åt med stora och små förbättringsarbeten och njuter också av fika tillsammans och på våren blir det samling runt grillen. Trivsel, samverkan och gemenskap är viktiga värden att bevara.
Tillsammans med polisen ingår föreningen i Grannsamverkan. Läs mer om det  här >>>