Värmepannan

Föreningen anlitar Elterm AB i Alingsås för våra IVT värmepannor. Kontakta styrelsen INNAN du beställer service, om det gäller sådant som vi i föreningen delar kostnaden för. För sådant du står för själv är det fritt att kontakta dem direkt.

Det vi själva ska sköta regelbundet är
Rengöra luftfiltret >>>
Rengöra spillvattenkoppen >>>

Panna01_819

Panna02_819

Panna03_819

 

Panna04_819

Länk till Användarhandledning i sin helhet för IVT värmepanna >>>