Renovering

Om du vill göra en ombyggnad eller tillbyggnad, så ladda ner blanketten nedan och beskriv vad du vill göra, be grannarna godkänna och lämna in den med ritning till styrelsen.

Om det krävs byggnadstillstånd får du själv söka det hos Alingsås kommun och bifoga det.

Om inga hinder föreligger får du din ansökan beviljad vid nästa sammanträde i styrelsen.

Blanketten