Service Skada mm

För att hålla nere kostnaderna, så har vi ingen egen fastighetsskötare, utan var och en tar ansvar för sitt, och gör så gott man kan. Vid behov av hjälp så kontaktar man själv ”serviceföretag” enligt nedan, och där det anges kontaktar man styrelsen först. Om man inte kontaktat styrelsen först där det står angivet, får man själv stå för kostnaden.

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING >>>

EGET ANSVAR och FÖRENINGENS >>>

BRAND OCH VATTENSKADA >>>

SKADEDJUR >>>

VÄRMEPANNAN >>>

BREDBAND TV >>>

Lämna ett svar