Valberedningen

Valberedningen är ett av föreningens viktigaste organ för medlemsdemokrati. Deras arbete syftar till att genom ett långsiktigt, strategiskt och metodiskt arbete tillgodose föreningens behov av tillsättandet av förtroendevalda.

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver.

Ledamöter

Anna Bäckeli, Bg 96
Henrik Erlach, Bg 94
Katharina Kjellander, Bg 66