Bosch Compress 3800i

Det vi själva ska sköta regelbundet är
Rengöra luftfilter
Rengöra spillvattenkoppen

Länk till Användarhandledning i sin helhet för

Rengöra luftfilter

Rengöra spillvattenkopp

Manual för skötsel