Område

HSB Brf Vivaldi finner du på Bondegatan i Ingared, cirka en mil söder om Alingsås. Föreningen består av 72 lägenheter i form av parhus. Här finns det en stor gemenskapslokal, bastu och gästrum som alla boende har tillgång till. Även lekplats och grönytor att röra sig på.

Ingared

Natursköna Ingared är vackert beläget vid sjön Sävelången och i området finns såväl skola som förskola, affär, bibliotek och fritidsgård samt vårdcentral och äldreboende. Lägg därtill goda kommunikationsmöjligheter med närhet till E20 och tågstation i Norsesund.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan. Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Om det är väldigt många boende i området så utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan polis/kommun och kontaktombuden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

Hustyper

Det finns fem hystyper A – E i området. På områdeskartan ser du dels varje husnummer och dels deras hustyp. Klicka på kartan så får du större bild. Nedan finns länkar till planritning för varje hustyp

Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. I våra stadgar finns regler om allt från medlemskap till vad som är bostadsrättshavarens respektive bostadsrättförenings ansvar i lägenheterna. Det står också vad man som bostadsrättshavare får ändra i lägenheterna och vad som kräver styrelsens godkännade.

Vi har under 2023 röstat igenom att följa HSB Normalstadgar 2023 för bostadsrättsföreningar med några anpassningar. Hela dokumentet finns tillgängligt genom länken nedan.

Årsredovisning

Ekonomin är en viktig del av en bostadsförening och sammanställs varje år i en årsredovisning. Det är viktig att både medlemmar och eventuella nya medlemmar vet hur den ekonomiska situationen ser ut. Inför årsstämman lämnas årsredovisningen ut till alla medlemmar och presenteras sedan även under själva årsstämman. 

Är man intresserad av årsredovisningen finns den tillgänglig via länken nedan.

Där är ett fel i årsredovisningen för år 2023. I årsredovisningen står det att ”kollektivt bostadsrättstillägg ingår ej i föreningens fastighetsförsäkring”. Detta är fel då föreningens försäkring hos Länsförsäkringar inkluderar bostadsrättstillägg för alla 72 lägenheter. Mer information finns under Boendet/Bostadsrättförsäkring