Infoblad

I regel efter varje styrelsemöte delas det ut en sammanfattning i form av ett informationsblad, som delas ut till varje hushåll via brevlåda och finns på anslagstavlan .
Informationsbladen handlar om vad som är aktuellt i föreningen, uppföljning av eventuellt pågående aktiviteter och information om planerade aktiviteter.

I slutet av 2020 tog styrelsen beslutet att instifta en kommunikationspolicy som riktar sig till boende och styrelse, den kan du läsa i sin helhet via länken nedan.

På mittHSB så finns infoblad för ett tidsspann på 2 år. 

Bredband / TV

Alla lägenheter har tv och bredband genom Telia. Kontakta Telia för att aktivera respektive avaktivera tjänsten vid inflytt och utflytt. Föreningen har i dagsläget Telia Bredband 250/250 Mbit/s. Även tjänsten Telia Bredbandstelefoni ingår, men boende betalar för samtalsavgifterna.

Alla lägenheter har en tv-box och en router, som ägs av föreningen, den kopplas in via uttagsdosan till fibernätet. Föreningen erbjuder alla boende tv genom Telias, i deras paket ”Grundutbud Lagom”. Det ingår även Telia Play vilket innebär att man, utöver via tv-boxen, kan titta på tv via deras app. Den finns tillgänglig till en mängd olika smart tv-apparater och enheter så som mobiltelefoner och surfplattor. Tjänsten kan behöva aktiveras genom att logga in på telia.se.

Vill du ha fler kanaler kan du kontakta Telia och beställa genom dom, mot egen kostnad.

Manual för fjärrkontrollen finns här

Laddning elfordon

Under 2022 har det installerats laddboxar i alla garage och ska användas om man vill ladda elfordon. I garagelängorna så är alla laddboxar kopplade till ett system som ägs av föreningen. För att använda dess laddboxar behöver man ett konto och RFID bricka. Kontakta styrelsen om du vill skapa ett konto. Elkostnaden faktureras retroaktivt via hyresavin och baseras på den förbrukning man använder.

För de lägenheter med privata garage så är laddboxarna kopplade till lägenhetenas egna mätare och elkostnaden faktureras därför av sitt eget elbolag. 

För vanliga frågor och svar se länkarna nedan. 

Samlingslokal: 100 kr per kväll/nattpass.
Lösa dagspass då man exempelvis spelar pingis kostar inget.

Gästrum: 100 kr per dygn 

Bastu: 10 kr per pass

Grovtvättstuga: 15 kr per pass

Boka och hyr

I entrén till Kvartersgården finns en bokningstavla för olika saker du kan boka. Du använder din plastbricka för att logga in och göra dina val. Om du bokar men av någon anledning inte utnyttjar din bokning eller avbokar försent kommer du att ändå att debiteras kostnaden. Det är därför viktigt att avboka senast 24h innan om du inte kan nyttja din bokning.
Kostnaden för bokningar faktureras på hyresavin en gång i kvartalet.

Du har också möjlighet att boka via en app i mobilen. För att ansluta dig kontakta styrelsen.

Dessa saker kan du också boka i föreningen utan kostnad.

Samtliga objekt kan bokas tre månader framåt i tid.
Skulle du behöva boka någon tid längre fram i tid kontakta styrelsen.

Renovering

Om du vill göra en ombyggnad eller tillbyggnad, så ladda ner blanketten nedan (finns även på mittHSB under dokument) och beskriv vad du vill göra, be grannarna godkänna och lämna in den med ritning till styrelsen (brevlåda inne i föreningslokalen). Mer information om vad som kräver styrelsens godkännande hittar du i stadgarna §37.
Undvik att borra, spika och såga före kl 07.30 och efter kl 22.00 på vardagar, ej heller före kl 09.00 och efter kl 22.00 på helger.

Om det krävs byggnadstillstånd får du själv söka det hos Alingsås kommun och bifoga det.

Om inga hinder föreligger får du din ansökan beviljad vid nästa sammanträde i styrelsen.

Återvinning

Källsortering och återvinning:
Föreningen har sopsortering för hushållssopor, matavfall, tidningar, metall, glas, plast, och kartong. Annat får man åka med till Bälinge sopsorteringsanläggning i Alingsås. Läs gärna sorteringsguiden från Alingsås kommun med länken nedan.

Nu finns det även kärl för trädgårdsavfall, dessa är endast avsedda för mindre trädgårdsavfall så som blommor och löv. Stora kvistar och annat avfall skall inte finnas i dessa.

På föreningens trädgårdsdagar vår och höst finns alltid två containrar tillgängliga, en för trädgårdsavfall och en för annat skrymmande. Då finns också kärra där du kan lämna miljöfarligt avfall och elektronik.

Återanvändning:
Det du tänkte slänga kanske någon annan skulle vara jätteglad för. Använd Anslagstavlan, föreningens Facebook grupp eller någon Köp- och säljgrupp på nätet i närområdet! I kvartersgårdens entré finns en bokhylla: Läs en Bok! Där kan du ta en bok eller fler och lämna en bok eller fler.

Brandskydd

Under våren 2021 har föreningen påbörjat arbetet med att ta fram ett systematiskt brandskyddsarbete. Mer information kommer längre fram.

Läs om förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus, HÄR!

Brandskyddsansvarig: Stephan Mangold, Bg 77

Frånluftvärmepanna

Föreningen anlitar Elterm AB i Alingsås för våra IVT värmepannor. Kontakta styrelsen INNAN du beställer service, om det gäller sådant som vi i föreningen delar kostnaden för. För sådant du står för själv är det fritt att kontakta dem direkt.

Det vi själva ska sköta regelbundet är

Välj modell av frånluftvärmepanna du har nedan för vidare instruktionen

IVT490
Bosch Compress 3800i
NIBE F370

Bostadsrättsförsäkring

Från och med september 2013 ingår för alla en bostadsrättsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Det innebär att var och en kan ändra sin bostadsrättsförsäkring till en vanlig hemförsäkring.

Vid brand- eller vattenskada ska du ringa Länsförsäkringar, tel nr 0521-27 30 00 och säga att du ringer från HSB Bostadsrättsföreningen Vivaldi och berätta vad det gäller.
Då behöver du också ange föreningens organisationsnummer: 716409-9272

Skadedjursärende kan varje boende själv anmäla till Anticimex. Meddela att föreningen har kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Länsförsäkringar och behöver dom organisationsnummer så står det här ovan. 

För andra ärende så som icke akuta skadeärende, vänligen kontakta Styrelsen för vidare instruktioner. 

Vanliga frågor

I stadgarna §31 så finns det en lista på vilka delar av lägenheten, tomt och garageplats som bostadsrättshavaren ansvarar för.  

Behöver man hjälp att tolka stadgarna i ett specifikt fall så är det bara att kontakta styrelsen. Hur du kommer i kontakt med styrelsen hittar du här

I stadgarna §32 så finns det en lista på vilka delar av lägenheten, tomt och garageplats som föreningen ansvarar för.  

Behöver man hjälp att tolka stadgarna i ett specifikt fall så är det bara att kontakta styrelsen. Hur du kommer i kontakt med styrelsen hittar du här

Som bostadsrättshavare är du ansvarig för att lägenheten sköts på sådant sätt att den inte är inbjudande för ohyra/skadedjur. 

Föreningen är ansvarig att hantera ohyra så länge det inte är på grund av misskötsel från bostadsrättshavaren. Om man får problem så ingår det hjälp för ohyra i vår kollektiva bostadsrättsförsäkring. Kontakta Anticimex och meddela att föreningen har kollektiv bostadsrättsförsäkring hos Länsförsäkringar. Organisationsnummer finns på sektionen för bostadsrättsförsäkring eller på sidan Kontakt.

Som bostadsrätthavaren så har man generellt rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand om det finns en anledning för detta. Man måste dock ha skriftligt godkännande från styrelsen innan uthyrningen påbörjas. Beroende på anledning till uthyrningen kan det finnas olika regler kring hur länge man får hyra ut. 

Läs gärna §12 och §40 i stadgarna om den andrahandsupplåtelse och den avgift föreningen har rätt att ta ut. 

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand så behöver du skicka in en ansökan skriftligt till styrelsen. Det kommer då hanteras på nästkommande styrelsemöte. Vänligen inkludera information som anledningen till uthyrningen och under vilket tidsspann uthyrningen kommer ske. 

Färgkoderna ska finnas tillgängliga hos färghandlaren inne i köpcentrumet Vimpeln i Alingsås. Meddela att du kommer från Brf Vivaldi.