IVT 490

Det vi själva ska sköta regelbundet är

Kontroll av tryck
Rengöra luftfilter
Rengöra spillvattenkoppen

Länk till Användarhandledning i sin helhet finns här

Kontroll av tryck

Rengöra luftfilter

Rengöra spillvattenkopp