IVT490

Det vi själva ska sköta regelbundet är
Rengöra luftfilter
Rengöra spillvattenkoppen

Länk till Användarhandledning i sin helhet för IVT värmepanna >>>

Rengöra luftfilter

Rengöra spillvattenkopp

Manual för skötsel

Panna01_819
Panna02_819
Panna03_819
Panna04_819