Välkomstbrev


Styrelsen önskar dig varmt välkommen till bostadsrättsföreningen HSB Vivaldi och hoppas att du ska trivas med oss, föreningen och dina nya grannar.


Styrelsen vill ha en demokratisk förening med medlemsinflytande och medlemsgemenskap och vi verkar för att alla medlemmar skall känna att de ingår i denna samtidigt som vi alla har ett ansvar för att bidra till föreningens bästa. Vi är alla delägare i föreningen – och på samma villkor.
Med detta välkomstbrev hoppas vi att på ett kortfattat sätt informera om viktig information så att ert boende blir så enkelt som möjligt. Om du vill fördjupa dig, vilket vi rekommenderar, finns all information på hemsidan. Föreningen stadgar kan du läsa i sin helhet på hemsidan under fliken Styrelsen.


Parkeringsplatser
Alla lägenheter har ett garage i någon av våra garagelängor, dessa är uppmärkta med ert lägenhets nummer. Föreningen har även parkeringsplatser för boende och besökande längs med Bondegatan och bredvid boden för källsortering. Vi ber dig för att förenkla för dig och dina grannar att parkera din bil i garaget till vardags så att vi lättare kan samsas med de gemensamma parkeringsplatser vi har.
Om du önskar ladda din elbil i garaget, går det utmärkt att göra mot en avgift på 300kr/månaden (2020), men du måste anmäla det till styrelsen för att vi ska kunna säkerställa att det görs på ett elsäkert sätt.


Cykelförråd
I varje garagelänga finns ett cykelförråd. Där skall det förvaras användbara cyklar – inga skrotcyklar eller annat. Mopeder och andra motorfordon parkeras på parkeringsplats eller på din tomt.


Inkörning med bilar
Bilar får framföras endast vid av- och pålastning utanför lägenheterna. Fordon får inte stå på de gulmarkerade områdena och där det kan blockera för färdtjänst eller räddningstjänst. Detta gäller även dig som anlitar hantverkare.


Källsortering
Föreningen källsorterar vilket innebär att vi sorterar vårt avfall enligt riktlinjerna från Alingsås kommuns avfalls- och återvinningsverksamhet. Föreningen står för upphämtning av matavfall, brännbart, ofärgat glas, färgat glas, pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar och plastförpackningar. Övrigt avfall tas av varje individuellt hushåll till återvinningscentralen i Bälinge eller Sollebrunn, om du är nyinflyttad i kommunen behöver du skaffa ett återvinningskort för att kunna lämna avfall på anläggningen. Det görs på anläggningen vid första besöket.


Nycklar och taggar
Taggar till våra gemensamma utrymmen finns att kvittera ut av styrelsen vid inflyttning, dessa är personliga och vid bokningar med dessa kan kostnaderna komma att debiteras på er hyresavi. Varje lägenhet har möjlighet att få ut två taggar, behöver du fler kontakta styrelsen så ordnas det mot en avgift.


TV och Bredband
Alla lägenheter har tv och bredband genom Telia. Föreningen har i dagsläget Telia Bredband FiberLan 100/10 Mbit/s. Även tjänsten Telia Bredbandstelefoni ingår, men boende betalar för samtalsavgifterna.
Alla lägenheter har en tv-box, som ägs av föreningen, den kopplas in via uttagsdosan till fibernätet. Saknar du en tv-box kan du kontakta Telia så skickar de en ny till dig. Föreningen erbjuder alla boende tv genom Telias, i deras paket ”Grundutbud Lagom”.
Även Telia Play ingår i paketet, vilket gör att du kan se på live-tv även på din smartphone eller platta eller via bredbandet på din smart-tv.
Vill du ha fler kanaler kan du kontakta Telia och beställa genom dom, mot egen kostnad.


Ombyggnationer och renoveringar
Som bostadsrättsinnehavare får du inte, utan styrelsens tillstånd, utföra åtgärder som omfattar:
• ingrepp i bärande konstruktion
• ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, tappvatten eller el
• annan väsentlig förändring t ex byte av golvbeläggning
• uppsättning av markiser
Alla ombyggnationer och renoveringar skall föregås av en anmälan till styrelsen och tas upp vid nästkommande styrelsemöte.
Obs! Du som lägenhetsinnehavare är ansvarig för de skador som kan bli följden av felaktiga åtgärder och/eller felaktigt gjorda installationer så anlita aldrig en privatperson utan alltid en fackman med behörighet för att utföra reparationer fackmässigt i lägenheten.
Se alltid till att få faktura med specifikation och garanti på utförda jobb.
Undvik att borra, spika och såga före kl 07.30 och efter kl 22.00 på vardagar, ej heller före kl 09.00 och efter kl 22.00 på helger.

Underhåll och reparationer
I föreningens stadgar finns en förteckning över vad du själv – respektive föreningen – ansvarar för när det gäller underhåll och reparationer i lägenheten.

Försäkringar
Du bör ha en hemförsäkring för din lägenhet men den behöver inte ha ett så kallat bostadsrättstillägg då föreningen har tecknat ett kollektivt tillägg som gäller för alla lägenheter inom föreningen. Notera att föreningen har rätt att debitera dig självrisken om denna försäkring tas i anspråk för en skada som du ansvarar för i lägenheten. Försäkringsfrågor kan vara besvärliga och det kan bli mycket dyrt för den som inte har en heltäckande hemförsäkring så missa inte att teckna en sådan.


Medlemsinformation
Föreningens styrelse sammanträder ungefär en gång i månaden och behandlar ärenden som exempelvis ekonomi, pågående arbeten i föreningen, uppmärksammade problem, skrivelser från medlemmar, planering av eventuellt kommande arbeten. För att informera alla medlemmar om viktiga saker att uppmärksamma och känna till ger man ut informationsblad som delas ut till varje hushåll. Dessa finner du även under fliken Aktuellt på hemsidan.

Informationskanaler som styrelsen använder sig av är:
I första hand:
• Webbplats www.brfvivaldi.se
• Anslagstavlan vid återvinningshuset

Annars:
• Mejlutskick
• Kallelser och information i brevlåda
• Föreningsstämma
• Informationsmöten

Behöver du kontakta styrelsen görs det lättast via epost styrelsen@brfvivaldi.se
Inkommande frågor besvaras inom en vecka om ärendet är av enklare karaktär. Mer komplexa ärenden samt skrivelser tas upp vid kommande styrelsemöte och besvaras en vecka efter mötet.


Med Vänligaste Hälsningar
Styrelsen i HSB Brf Vivaldi