Föreningsstämma 2023

Söndag den 23 april mellan 10-12 är ni välkomna till föreningens årsstämma i Kvartersgården. Vi bjuder på kaffe och kanelbulle. Alla medlemmar ska ha fått kallelse, motionsunderlag och årsredovisning med ombudsfullmakt. Valberedningen kommer att skicka ut sitt förslag på kandidater till förtroendeposter inom kort.

För information i digitalt format finns de här

Uppdatering 2023-05-03: Föreningsstämman hölls enligt kallelse och årsredovisning finns nu publicerad på hemsidan. Protokoll kommer finnas tillgänglig enligt stadgar och mer information kommer i infoblad.