Föreningsstämma 2024

Söndag den 21 april mellan 10-12 är ni välkomna till föreningens årsstämma i Kvartersgården. Alla medlemmar ska ha fått kallelse, motionsunderlag och årsredovisning med ombudsfullmakt. I häftet finner ni även förslag på kandidater till förtroendeposter från valberedningen.